Јавни увид УП

Јавни увид УП2023-02-21T11:04:01+01:00

Јавни увид у нацрт измене и допуне ПГР – а ,,Насеља Угљешница са Авалом – Голиш – Липе”

Јавни увид у нацрт измене и допуне Плана генералне регулације "Насеља Угљешница са Авалом – Голиш – Липе'' обавиће се у периоду од 9.2.2023. године, закључно са 24.2.2023. године, у згради Града Крагујевца, V спрат. Јавни увид се може остварити  и на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs.

9. феб 2023. @ 9:24|

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице IB реда од Крагујевца до везе са државним путем IA реда А5 (Е-761)

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице IБ реда од Крагујевца до везе са државним путем IA реда А5 (Е -761) (у даљем тексту: Нацрт Просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице IБ реда од Крагујевца до везе са државним путем IA реда А5 (Е -761) на животну средину...

22. дец 2022. @ 13:24|

Јавни увид у генерални урбанистички план ,,Крагујевац 2030.” са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину

Јавни увид нацрта плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, обавиће се у периоду од 2.12.2022. године, закључно са 4.1.2023. године, у згради органа Града Крагујевца, V спрат. Нацрт плана ће бити објављен и на интернет адреси Града Крагујевца www.kragujevac.rs.

2. дец 2022. @ 9:46|

Јавни увид у – нацрт Друге измене и допуне дела плана детаљне регулације ,,Институт за стрна жита – Радна зона Феникс”

 Јавни увид нацрта Друге измене и допуне дела Плана детаљне регулације "Институт за стрна жита – Радна зона Феникс'' обавиће се у периоду од 6.10.2022. године, закључно са 24.10.2022. године, у згради Града Крагујевца, V спрат. Јавни увид се може остварити  и на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs.

6. окт 2022. @ 9:52|

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације ,,Бешњаја”

Јавни увид нацрта плана обавиће се у периоду од 6.10.2022. године, закључно са 7.11.2022. године, у згради органа Града Крагујевца, V спрат. Нацрт плана ће бити објављен и на интернет адреси Града Крагујевца www.kragujevac.rs.

6. окт 2022. @ 9:30|

ОБАВЕШТЕЊЕ – ПДР ,,Дела насеља Добре воде – Бубањ – блок оивичен улицама Змај Јовином, Светозара Марковића и Епископа Саве” у Крагујевцу

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Крагујевца одржаће се 31.8.2022. године (среда) са почетком у 11,30 часова у згради Града Крагујевца, сала 105 Трг Слободе број 3.

28. јул 2022. @ 8:26|
Go to Top